Sukces „Promyczków” z Baćkowic

W roku szkolnym 2019/2020 wystartowała  VI edycja projektu „Postaw na Słońce”, której organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Projekt został objęty  patronatem honorowym Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Energii.

W ramach projektu organizowane są dwa konkursy: badawczy i filmowy.

Celem projektu „Postaw na słońce” jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wytwarzania energii elektrycznej, w tym ze źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych oraz korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Grupa 10 uczniów naszej szkoły pod opieką pani Ewy Stępień  zgłosiła swój udział w konkursie badawczym, który składa się z dwóch etapów.

Zespół „Promyczki” tworzą:

Dąbrowska Julia, Stańczak Klaudia, Brodawka Daniel, Karcz Bartłomiej, Pierściński Jakub – klasa ósma

Kot Natalia, Flis Jakub, Gierada Karol, Woźniak Łukasz, Zdziebło Jakub,– klasa siódma.

W pierwszym etapie konkursu badawczego uczniowie przeprowadzali analizy energetyczne 5 wybranych jednorodzinnych domów mieszkalnych, a następnie dobierali odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. W tym celu m.in. zbierali informacje o ilości urządzeń elektrycznych, wprowadzali dane do kalkulatora, analizowali i interpretowali wyniki, obliczali emisję dwutlenku węgla i jego kompensację ekologiczną, dobierali moduły fotowoltaiczne. Wszystkie swoje działania wykonywali w specjalnie do tego przygotowanych kalkulatorach na stronie konkursu https://www.postawnaslonce.pl/. Zdobywali wiedzę na temat wytwarzania energii elektrycznej, w tym źródeł energii odnawialnej. Następnie napisali obszerny raport zgodnie z wymaganiami konkursu.

6 kwietnia otrzymaliśmy wyniki I etapu konkursu badawczego.

W kategorii szkół podstawowych:

Zespół „Promyczki” z Baćkowic zajął I miejsce w kraju.

Gratulacje!!!

W II etapie konkursu, uczniowie planowali zorganizowanie dla społeczności lokalnej konferencji promującej energię odnawialną.

W związku z obecną sytuacją Fundacja Banku Ochrony Środowiska postanowiła zakończyć konkurs badawczy Postaw na Słońce wynikami z pierwszego etapu.