Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

 
 Zobacz zdjęciaImage
 

Uczniowie klasy I biorą udział w III Edycji Projektu „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą Do Wiedzy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa od 2 stycznia 2011 roku do 20 czerwca 2011 roku.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez Inteligencje Wielorakie, których twórcą jest profesor Howard Gardner.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku. Została wówczas przygotowana sala lekcyjna, w której projekt jest realizowany. W listopadzie odbyło się spotkanie z rodzicami. Przeprowadzono „Wywiadówkę Inaczej”, na której zapoznano rodziców z założeniami i celami projektu, przybliżono postać twórcy inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, przedstawiono zestaw środków dydaktycznych jakie dzieci uzyskały do realizacji projektu. Przeprowadzono również ankietę z rodzicami dotyczącą diagnozy profilu inteligencji dzieci. Uzyskano zgody rodziców na udział ich dzieci w zajęciach pozalekcyjnych potwierdzone złożonymi przez rodziców podpisami w dzienniku Projektu.

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się raz w tygodniu w godz. 1245 – 1500. Zakończone będą pokazem w czerwcu dla społeczności szkolnej.

Projekt prowadzą: pani Emilia Kołodziej, pani Renata Jakubowska