Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021

 Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach
 

 Przewodniczący:     

 
Zastępca:   

 

 Skarbnik: 
 
 Sekretarz: 
 
Sekcja kultury i rozrywki
   Przewodniczący: 
 

 Członkowie: 

 
 Sekcja gazetki szkolnej
 
 Przewodnicząca: 
 

Członkowie: 

 
 Sekcja sportowa
 
 Przewodniczący: 
 
 
Członkowie: 
 
 Sekcja nauki i porządku
   Przewodnicząca: 
 
Członkowie: 
 
 POCZET SZTANDAROWY
 
 
 
 
 Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 

 Agnieszka Gierada, Ewa Stępień

Zobacz: