Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2023/2024

 

 
Przewodnicząca

Marcin Wojsa
Z-ca przewodniczącej
 Marcin Dąbrowski
Sekretarz
Agnieszka Podsiadło
Skarbnik
 Iwona Stanisławska
Członek
Maria Ciepiela
Członek
Ewa Skoda