Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2019/2020

 

 
Przewodniczący


Ewa Wosik

 
Z-ca przewodniczącego

 
Monika Stańczak

 
Sekretarz

 
Agnieszka Podsiadło

 
Skarbnik


Iwona Stanisławska