Wyniki rekrutacji do klasy I

 

 

Wyniki rekrutacji do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Baćkowicach

Lista przyjętych (link) opublikowana na podstawie §11b Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530 i 564)