"Be like a Youtuber"

W mijającym roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 5a: Klaudia, Piotrek, Oliwka i Martyna brali udział w zajęciach rozwijających z języka angielskiego „Be like a Youtuber” prowadzonych przez p. Annę Kargul. Uczniowie nagrywali krótkie filmiki przedstawiające scenki rodzajowe w języku angielskim, a efekt ich pracy możecie podziwiać na kanale COOLSQL założonym przez nich. Link znajdziecie tutaj: https://www.youtube.com/channel/UCOLFvl0kQfamPiD2L9P0E1w.

Podziękowanie uczniów klasy ósmej

Film dla absolwentów

WF w klasie Ia

Wychowanie fizyczne zdalnie w domu? Czemu nie! Uczniowie klasy Ia  świetnie dali radę! Przy ogromnym zaangażowaniu rodziców, którym dziękujemy, wszystko wyszło super. Zobaczcie sami!

Link do filmu

Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur Matematyczny 2020 został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl w dniach 28.05 - 5.06.

Miło nam poinformować, że z naszej szkoły wyróżnienie otrzymało 5 uczniów:

W kategorii Maluch :

Smoleń Maria, Chyc Kacper  - klasa III

W kategorii Beniamin :

Bernacka Klaudia klasa Va, Baśkiewicz Wiktoria, Dąbrowski Maciej – klasa Vb

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

Harmonogram odbioru świadectw

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Ze względu na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, wręczenie świadectw w Publicznej Szkole Podstawowej w Baćkowicach będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

800          klasa VIII

900               klasa VII

920          klasa VIa

940          klasa VIb

1000        klasa Va

1020        klasa Vb

1040        klasa IV

1100        klasa III

1120        klasa II

1140        klasa Ia

1200        klasa Ib

Spotkanie dla uczniów klasy VIII oraz ich rodziców odbędzie się na korytarzu I piętra. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, to wręczenie świadectw promocyjnych dla klas I-VII odbędzie się na dziedzińcu szkoły od strony południowej.  

Dyrektor

       Zbigniew Majecki

 

Zwrot nadpłaty za żywienie w stołówce szkolnej

Rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. załączonego wniosku o zwrot nadpłaty za żywienie, powstałej w wyniku zawieszonych zajęć edukacyjnych.

 

 

Wyjątkowy Dzień Dziecka

1 czerwca obchodzimy tradycyjnie Dzień Dziecka. W naszej szkole zorganizowaliśmy „Wyjątkowy Dzień Dziecka” – osobno, a jednak razem. Był to Dzień bez zdalnego nauczania. Kto chciał, mógł w tym dniu zrobić coś zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i pasjami oraz podzielić się swoją radością z innymi, np. zrobić ciekawe zdjęcie, coś ugotować lub upiec, przeprowadzić eksperyment naukowy itp. 

Na ogłoszone  przez Samorząd Uczniowski konkursy odpowiedziało  43 dzieci.

Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Czerwińska, Anna Kargul, Teresa Koza, Marta Kuchniak, w każdej kategorii wyłoniła  Laureatów:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Zbliża się koniec roku szkolnego w związku z tym prosimy o przygotowanie do oddania książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej, w tym lektur i podręczników.

Podręczniki i pozostałe książki powinny być zwracane do biblioteki w dobrym stanie (posklejane, kartki wyprostowane, notatki wykonane ołówkiem  powycierane).  

Uczniów klasy 1,2 i 3 prosimy, aby zwrócili do biblioteki wszystkie wcześniej wypożyczone części podręcznika  „Ja i moja szkoła na nowo”.

Czekając na wejście do szkoły, a także na terenie szkoły (korytarz) uczniowie lub ich rodzice mają obowiązek zachować środki ostrożności wymagane odpowiednimi przepisami tj. zakryć usta i nos, założyć rękawiczki ochronne oraz zachować od siebie odpowiedni odstęp (od 1,5 do 2 metrów).
Harmonogram  zwracania książek do biblioteki szkolnej:

Klasa Data Godziny
1 a 25.06.2020

8.00 – 9.30

1 b 25.06.2020

9.45 – 11.15

2 25.06.2020 12.00 – 13.30
3 24.06.2020 8.00 – 10.20
4 24.06.2020 11.00 – 12.00
5a 23.06.2020 8.00 – 10.00
5b 23.06.2020 10.30 – 12.45
6a 22.06.2020 8.00 – 9.30
6b 22.06.2020 10.00 – 12.00
7 19.06.2020 11.00 – 13.30
8 19.06.2020 8.00 – 10.30

 

Szczegółowy harmonogram oddawania książek będzie podawany poszczególnym klasom w odrębnej wiadomości zamieszczonej w dzienniku Librus.

 

The Big Challenge

W piątek 22.05 uczniowie klas 5, 6, 7 oraz 8 naszej szkoły pod opieką pań: Anny Kargul i Justyny Grzyb przystąpili do międzynarodowego konkursu języka angielskiego The Big Challenge. Celem konkursu jest motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez zabawę. Test konkursowy sprawdza wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki i ogólnej znajomości kultury oraz umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem. W związku z obowiązującym zawieszeniem zajęć w szkołach, konkurs ten uczniowie pisali online w swoich domach. Trzymamy kciuki za wyniki!

Dzień Dziecka

Link do plakatu

Konkurs Kangur Matematyczny

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl

 Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

 

Kategoria

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Kadet  (kl.8-7)

25.05.2020, godz. 14:00

02.06.2020 (wtorek), godz. 16:30

Beniamin  (kl.6-5)

25.05.2020, godz. 17:00

03.06.2020 (środa), godz. 17:00

Maluch (kl.4-3)

26.05.2020, godz. 14:30

04.06.2020 (czwartek), godz. 17:00

Żaczek (kl.2)

26.05.2020, godz. 16:30

05.06.2020 (piątek), godz. 16:30

Szkolny organizator konkursu przekaże za pomocą dziennika elektronicznego hasła i loginy oraz kategorię konkursu dla uczniów w celu zalogowania się na PLATFORMĘ DZWONEK oraz instrukcję dla uczestnika.

 

 

Zajęcia opiekuńcze w klasach I-III szkoły podstawowej

Od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość  uruchomienia w naszej szkole zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III . Organizacja takich zajęć  obwarowana jest spełnieniem  przez szkołę  szeregu wymogów i zaleceń określonych przez Głównego Inspektora  Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men ).

W związku z tym zwracam się do wszystkich Rodziców uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej, którzy planują skorzystać z opieki świetlicowej od  25 maja 2020 r. o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  z podaniem  danych ucznia (imię, nazwisko, klasa).

Informacje takie Rodzice mogą również przekazać bezpośrednio do wychowawcy klasy poprzez wiadomość w dzienniki elektronicznym lub poprzez  kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły 15 8686006 w.21 (w godz. 8.00-14.00).

Na podstawie otrzymanej od Państwa informacji zwrotnej, na którą czekam do czwartku (22 maja godz.12.00 ), przekażę dalsze ustalenia o organizacji pracy  naszej  szkoły.

 

Dyrektor ZSP
w Baćkowicach
Zbigniew Majecki

 

Sukces „Promyczków” z Baćkowic

W roku szkolnym 2019/2020 wystartowała  VI edycja projektu „Postaw na Słońce”, której organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Projekt został objęty  patronatem honorowym Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Energii.

W ramach projektu organizowane są dwa konkursy: badawczy i filmowy.

Celem projektu „Postaw na słońce” jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wytwarzania energii elektrycznej, w tym ze źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych oraz korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Grupa 10 uczniów naszej szkoły pod opieką pani Ewy Stępień  zgłosiła swój udział w konkursie badawczym, który składa się z dwóch etapów.

Zespół „Promyczki” tworzą:

Dąbrowska Julia, Stańczak Klaudia, Brodawka Daniel, Karcz Bartłomiej, Pierściński Jakub – klasa ósma

Kot Natalia, Flis Jakub, Gierada Karol, Woźniak Łukasz, Zdziebło Jakub,– klasa siódma.

W pierwszym etapie konkursu badawczego uczniowie przeprowadzali analizy energetyczne 5 wybranych jednorodzinnych domów mieszkalnych, a następnie dobierali odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. W tym celu m.in. zbierali informacje o ilości urządzeń elektrycznych, wprowadzali dane do kalkulatora, analizowali i interpretowali wyniki, obliczali emisję dwutlenku węgla i jego kompensację ekologiczną, dobierali moduły fotowoltaiczne. Wszystkie swoje działania wykonywali w specjalnie do tego przygotowanych kalkulatorach na stronie konkursu https://www.postawnaslonce.pl/. Zdobywali wiedzę na temat wytwarzania energii elektrycznej, w tym źródeł energii odnawialnej. Następnie napisali obszerny raport zgodnie z wymaganiami konkursu.

6 kwietnia otrzymaliśmy wyniki I etapu konkursu badawczego.

W kategorii szkół podstawowych:

Zespół „Promyczki” z Baćkowic zajął I miejsce w kraju.

Gratulacje!!!

W II etapie konkursu, uczniowie planowali zorganizowanie dla społeczności lokalnej konferencji promującej energię odnawialną.

W związku z obecną sytuacją Fundacja Banku Ochrony Środowiska postanowiła zakończyć konkurs badawczy Postaw na Słońce wynikami z pierwszego etapu.