Biblioteka szkolna

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BAĆKOWICACH 

Rok szkolny 2019/2020

 
Godz.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
 
7.30-8.00
T. Koza
J. Stawiarska
T. Koza
J. Stawiarska
T. Koza
1
8.00-8.45
T. Koza
J. Stawiarska
T. Koza
J. Stawiarska
T. Koza
 
8.45-8.55
T. Koza
J. Stawiarska
T. Koza/
J. Stawiarska
J. Stawiarska
T. Koza
2
8.55-9.40
T. Koza
J. Stawiarska
J. Stawiarska
J. Stawiarska
T. Koza
 
9.40-9.50
T. Koza/
J. Stawiarska
J. Stawiarska
J. Stawiarska
/T. Koza
J. Stawiarska
/ T. Koza
T. Koza/
J. Stawiarska
3
9.50-10.35
J. Stawiarska
J. Stawiarska
T. Koza
T. Koza
J. Stawiarska
 
10.35-10.45
J. Stawiarska
/ T. Koza
J. Stawiarska/
T. Koza
T. Koza
T. Koza
J. Stawiarska
4
10.45-11.30
T. Koza
T. Koza
T. Koza
     T. Koza
J. Stawiarska
 
11.30-11.45
T. Koza
T. Koza
T. Koza
T. Koza
T. Koza
11.45-12.00
J. Stawiarska
T. Koza
T. Koza
J. Stawiarska
---------------- 
5
12.00-12.45
J. Stawiarska
T. Koza
T. Koza
J. Stawiarska
----------------
 
12.45-12.55
T. Koza
----------------
T. Koza
J. Stawiarska
T. Koza
6
12.55-13.40
T. Koza
----------------
T. Koza
J. Stawiarska
T. Koza
 
13.40-13.45
----------------
----------------
T. Koza
J. Stawiarska
T. Koza
 
13.45-13.50
----------------
T. Koza
T. Koza
----------------
 
7
13.50-14.20
----------------
T. Koza
----------------
----------------
----------------

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA OFERUJE
 
* Bogaty wybór literatury: 
- przygodowo - podróżniczej 
- obyczajowej 
- historycznej 
- fantastycznej 
- baśnie, bajki, legendy 
- poezje 
- wierszyki i komiksy 
- pełny zestaw lektur
 W NASZEJ BIBLIOTECE ZNAJDZIESZ: 
- różnorodne źródła wiedzy
- atmosferę do pracy umysłowej
- pomoc w poszukiwaniu potrzebnych materiałów
- porady w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych 
- ciekawe książki
- ciekawe czasopisma 
   
* Literaturę popularną z różnych dziedzin 
- słowniki
- encyklopedie
- leksykony
- atlasy i mapy
- albumy
- czasopisma
BIBLIOTEKA ORGANIZUJE: 
- konkursy czytelnicze
- wystawy okolicznościowe
- zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej 
 

 

 

1.Zasady udostępniania

Najpóźniej do połowy czerwca uczniowie mają obowiązek oddać książki wypożyczone do domu i rozliczyć się z materiałów zagubionych i zniszczonych. Uczniowie, którzy odchodzą ze szkoły w ciągu roku szkolnego, muszą rozliczyć się z biblioteką przed odebraniem dokumentów. Z końcem roku szkolnego również nauczyciele zwracają oprócz kompletów, którymi się opiekowali – wypożyczone indywidualnie książki. Jedynie w uzasadnionych sytuacjach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, można zatrzymać książki na okres wakacji.

2. Zasady korzystania z czytelni

W czytelni udostępnia się do korzystania na miejscu całe zbiory, a przede wszystkim księgozbiór podręczny i czasopisma. Korzysta się również z wydawnictw informacyjnych, można odrabiać lekcje, przygotowywać się do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

3. Centrum multimedialne

Biblioteka Szkolna otrzymała w  2005 r. cztery komputery i urządzenie wielofunkcyjne w postaci drukarki , skanera i kopiarki z  Europejskiego Funduszu Społecznego EFS, które  ułatwiają pracę użytkownikom i bibliotekarza.