Indywidualizacja procesu nauczania

 

  W Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach odbywają się zajęcia dla uczniów kl. I - III w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego" w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów. Projekt realizowany jest wśród 28 uczniów klas I - III od września 2011 r. do czerwca 2012 r.

  1. Realizowane są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonymi ryzykiem dysleksji.
  2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych.

W ramach projektu szkoła doposaża swoją bazę dydaktyczna w pomoce.

Zajęcia prowadzone są przez panią Elżbietę Lonty-Pietrzykowską, panią Emilię Kołodziej, panią Renatę Jakubowską.