Informacje ogólne

Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest bardzo trudnym etapem w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby wyposażyć uczniów w umiejętność podejmowania świadomej decyzji dotyczącej wyboru zawodu. Muszą oni poznać siebie, swoje mocne i słabe strony, zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe.

Pierwszym etapem w życiu, kiedy dziecko zaczyna interesować się otaczającym go światem, jest przedszkole. To wyjątkowy okres w życiu dziecka. Czas, w którym dziecko przeżywa silne emocje – od radości podczas zabawy po smutek z powodu rozstania z rodzicami. W tym okresie obserwujemy dominację nauki przez zabawę. Dzieci obserwują dorosłych, naśladują ich, potrafią określić swoje potrzeby, zainteresowania oraz pragnienia. Na tym etapie pojawia się ciekawość poznawcza świata, otoczenia oraz wykonywania przez ludzi czynności i pracy.

Kolejnym etapem w życiu, kiedy młody człowiek odkrywa siebie, jest szkoła podstawowa – to w tym okresie dziecko analizuje swoje mocne i słabe strony, przygląda się sobie, poznaje swoje cechy osobowości oraz poszerza zakres swoich zainteresowań.

Działania podjęte w naszej szkole mają dostarczyć uczniom wiedzy pozwalającej na świadomy wybór drogi dalszego kształcenia, a także ułatwić podjęcie decyzji dotyczących wyboru zawodu.