Uczniowie Gimnazjum w Baćkowicach

Uczniowie Gimnazjum w Baćkowicach
w roku szkolnym 2017/2018

III A

III B