Osiągnięcia

II miejsce

Chorągwiane Spotkania Artystyczne Zespołów Tanecznych i Folklorystycznych Kielce 2009

Dyplom

I miejsce

Harcerskie Spotkania Artystyczne Opatów 2009

Dyplom

II miejsce

Chorągwiane Spotkania Artystyczne Zespołów Tanecznych i Folklorystycznych

Dyplom

II miejsce

Harcerskie Spotkania Artystyczne Opatów 2008

Dyplom

II miejsce

Harcerskie Spotkania Artystyczne Opatów 2007