Edukacja naszą szansą na lepszy start

W roku szkolnym 2012/2013 realizowany był w naszej szkole projekt edukacyjny finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uczestniczyli w następujących zajęciach:

  • z języka angielskiego
  • z matematyki
  • taneczno-rytmiczne
  • teatralno-artystyczne
  • dziennikarskie
  • gry na keyboardzie
  • z mnemotechniki
  • z ekonomii
  • sportowe

Wśród uczniów największą popularnością cieszyły się edukacyjne wyjazdy, których w czasie trwania projektu zorganizowano 13,w tym: 8 jednodniowych m in. do Kielc, Kazimierza Dolnego, Chorzowa, Bałtowa; 4 trzydniowe do Krakowa i Warszawy oraz jeden wyjazd 7-dniowy do Jastrzębiej Góry nad morze dla uczniów mających najlepszą frekwencję na zajęciach i wykazujących się zaangażowaniem.

Dzięki udziałowi w projekcje szkoła wzbogaciła się w nowe, nowoczesne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniały zajęcia oraz wpłynęły na motywację do zdobywania nowych umiejętności.

Poniżej prezentujemy opinie uczniów nt. zrealizowanych zajęć:

„Uważam, że ten projekt edukacyjny był bardzo pożyteczny, ponieważ dzięki niemu mogliśmy się wiele nauczyć. Dzięki dodatkowym zajęciom poszerzyliśmy swoją wiedzę ,a inni uczniowie nadrobili zaległy materiał. Chyba największą atrakcją okazały się świetne wycieczki, które zapewniły dużo wrażeń. Chciałabym, aby jeszcze kiedyś taki projekt został zrealizowany./KINGA/

Projekt, który odbył się w naszej szkole bardzo mi się podobał. Dodatkowe zajęcia poszerzyły moją wiedzę i sposób w jaki przebiegały również był ciekawy. Chciałabym, aby nasza szkoła ponownie wzięła udział w takim projekcje jak ten./EDYTA/

„Moim zdaniem zajęcia dodatkowe były fajne, ponieważ dużo się na nich nauczyłam np. o procentach, ułamkach i jak rozwiązywać zadania matematyczne. Utrwaliłam sobie również wiadomości z języka angielskiego. Gdyby nie ten projekt nie zobaczyłabym tylu ciekawych miejsc./WERONIKA/

„Projekt” Edukacja naszą szansą na lepszy start” okazał się wspaniałym  pomysłem. Korzystając z okazji chciałybyśmy podziękować wszystkim ,którzy przyczynili się do tego , że ten projekt powstał i tak został zrealizowany. My brałyśmy udział w zajęciach dziennikarskich, na których pod okiem pani Joanny Stawiarskiej tworzyłyśmy gazetkę szkolną ”KLEKS” .Uważamy ,że było to ciekawe doświadczenie, które długo zapamiętamy .Brałyśmy również udział w wielu wycieczkach .Projekt ten sprawił, że nasze życie szkolne stało się jeszcze bardziej interesujące i ciekawe. Chciałybyśmy zachęcić wszystkich, jeżeli to możliwe, do udziału w podobnych projektach bo to naprawdę „Wielka szansa na lepszy start”/ ANETA i AGATA/

 

Fotoreportaż  z zajęć projektu

 

Sonda dla rodziców i uczniów ZSP w Baćkowicach

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wkład w działania projektowe.