"Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"

stopka2

szybuj_bezpiecznie_logo_srednie_kolor1

Nasze gimnazjum przystąpiło do projektu organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2013". Celem tego projektu jest:

        • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
        • Zwiększenie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców na temat możliwości wykorzystania Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

W ramach tego projektu zostały zaplanowane następujące działania:

  • Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć dotyczących: bezpiecznego korzystania z sieci Internet, możliwości wykorzystania Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.
  • Zorganizowanie spotkania funkcjonariusza policji z uczniami na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich.

Projekt kończy się konkursem. W kategorii gimnazjum, uczniowie mają przygotować spot informacyjny na temat możliwości efektywnego i bezpiecznego wykorzystania szerokopasmowego łącza do Internetu w życiu codziennym. Pracę wykonują w zespołach dwuosobowych. Długość spotu nie powinna przekraczać 1 min. (format plików .flv, .mp4, .avi., rozdzielczość min. 720p, ).

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie. Dla uczniów i nauczycieli przewidziane zostały atrakcyjne nagrody!!!