Festiwal Nauki 2023

W środę 26 kwietnia po raz kolejny zorganizowaliśmy Festiwal Nauki –program profilaktyki promujący zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie i zabawę w gronie rówieśników oraz zmniejszający ryzyko sięgania przez dzieci  po alkohol i środki psychoaktywne. Tegoroczny festiwal przyjął formę zmagań naukowych uczniów klas ósmych. W pierwszej części rywalizacji uczniowie pisali test kwalifikacyjny zawierający zadania o dużym stopniu trudności z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii. Do drugiej części zmagań zakwalifikowało się trzynastu uczniów z najwyższą ilością punktów, którzy utworzyli cztery zespoły: Szopy Mendelejewa, Specjaliści Einsteina, Bomby Newtona, Przyciągające Magnesy. Finał wspólnej zabawy i intelektualnego wysiłku odbył się na sali gimnastycznej. Uczniowie rozwiązywali cztery zestawy zadań: z informatyki, biologii i geografii, fizyki i chemii oraz matematyki. Zadania sprawiły uczniom i organizatorom niesamowitą radość i wyzwoliły wiele pozytywnych emocji, a były to m. in.  rebusy, zadnia konstrukcyjne, zadnia w formie doświadczeń, zadania tekstowe, zadania z kangurem. A tak przedstawia się punktacja końcowa:

I miejsce - 24,5 pkt - Specjaliści Einsteina: Norbert Jur, Piotr Urbański, Mikołaj Zdziebło
II miejsce - 24 pkt – Przyciągające magnesy: Wiktoria Baśkiewicz, Julia Maj, Michalina Popek, Jan Butsiak

III miejsce – 23,5 pkt, ex aequo: Szopy Mendelejewa: Klaudia Bernacka, Oliwia Stańczak, Natalia Zimnicka oraz Bomby Newtona: Hubert Kobyłecki, Julia Podsiadło, Hubert Świątek

Był to na pewno dzień pełny naukowych wrażeń. Festiwal zakończył się wręczeniem nagród. Młodzi naukowcy z klas ósmych otrzymali certyfikaty „Uczeń sukcesu”, pamiątkowe medale, naukowe cukierki oraz nagrody rzeczowe.  Festiwal przygotowały i nadzorowały Panie: Anna Bernacka, Anna Karcz, Teresa Koza, Ewa Stępień. Sponsorem nagród był Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach. Serdecznie dziękujemy.

Festiwal Nauki 2022

W piątek 29 kwietnia odbył się w naszej szkole „Festiwal Nauki” – cykliczna impreza organizowana od 2014 roku. Festiwal Nauki jest to wydarzenie przygotowywane w ramach programu profilaktyki promującego zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie i zabawę w gronie rówieśników. Głównym celem projektu było upowszechnianie nauki, pokazanie jej w zrozumiałej i atrakcyjnej formie, która naszym zdaniem pozwala rozwijać ciekawość świata i przynosi radość z jego poznawania. Nasi młodzi naukowcy zaprezentowali doświadczenia oraz przeprowadzili eksperymenty z dziedziny fizyki i chemii pod opieką swoich  nauczycieli: Teresy Kozy i Ewy Stępień.

Byli to uczniowie z klas ósmych: Bernacki Michał, Brodawka Natalia, Chodorek Natalia, Chyc Natalia , Dobrowolska Urszula, Frejlich Klaudia, Gierada Wiktor, Kończak Paweł, Otoliński Michał, Pierścińska Aleksandra, Staniek Amelia,  Staniek Gabriela, Stańczak Filip,  Szczepański Kacper, Wiewiór Aleksandra, Dermanowski Danił, Kaczmarczyk Dawid, Kaczmarczyk Hubert, Lenart Wiktor, Maj Kaja, Masternak Aldona, Pargieła Natalia, Smoleń Natalia, Wójtowicz Kamil.

Dodatkową atrakcją festiwalu były doświadczenia z ciekłym azotem prowadzone ze względów bezpieczeństwa przez nauczycieli. Zrobiliśmy nawet własne lody dla uczestników projektu.

Festiwal skierowany był przede wszystkim dla uczniów klas 4-8, ale - jak się okazało - nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się wśród nauczycieli. Tak więc eksperymenty naukowe wzbudzają ciekawość bez względu na wiek czy płeć. Cieszymy się bardzo, że udało nam się pobudzić ciekawość świata u wszystkich oglądających nasze doświadczenia naukowe.

Dla uczniów klas 1-3 pokazy odbędą się 10 maja.

Festiwal podsumowaliśmy 4 maja na apelu. Wszyscy młodzi naukowcy otrzymali certyfikaty „Uczeń sukcesu” i naukowe cukierki – upominki.

Sponsorem Festiwalu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach. Serdecznie dziękujemy.

Film przygotowany przez Piotra Urbańskiego.

Festiwal Nauki 2019

W czwartek 31 października uczestniczyliśmy w pokazach, doświadczeniach i eksperymentach w ramach Festiwalu Nauki – programu profilaktyki promującego zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie i zabawę w gronie rówieśników. W rolę naukowców - profesorów fizyki i chemii - wcielili się uczniowie klasy ósmej, którzy zaprezentowali swoim młodszym kolegom zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne. Wszystkie zaprezentowane zjawiska wytłumaczyli prawami fizyki i chemii. Uczniów przygotowały panie: Ewa Stępień, Teresa Koza, Bożena Lefek. Uczestnicy festiwalu zobaczyli m.in. karuzelę Helmholza, węże faraona, spalanie gliceryny, giętką  kość. Dowiedzieli się jak zmieścić jajko w butelce i jak zrobić pastę dla słonia. Poznali zasadę działania zegara jodowego, prawa Archimedesa oraz zrozumieli istnienie napięcia powierzchniowego. Budowali obwód elektryczny i poznali zasadę połączeń szeregowych i równoległych. Poznali działanie magnesu i prądu indukcyjnego, zobaczyli linie pola magnetycznego. Dużą atrakcją była ciecz newtonowska. Grupa 9 uczniów z klas szóstych i siódmej brała udział w konkursie naukowym, rozwiązując zadania.

Czytaj więcej...

Festiwal Nauki 2017

W ostatnim tygodniu października  w naszej szkole odbył się  „Festiwal Nauki”.

W środę 25 października 12 uczniów klasy IVa: Wiktor Gierada, Ola Pierścińska, Ola Wiewiór, Ula Dobrowolska, Amelka Staniek, Paweł Kończak, Kacper Szczepański, Michał Bernacki, Michał Otoliński, Natalka Brodawka, Natalka Chyc i Filip Stańczak pod opieką Pani Anny Karcz przygotowali i zaprezentowali pokazy robotów dla uczniów klas I-III.

W piątek 27 października, 25 uczniów klas V, VI, VII, IIa, IIb, IIIb: Flis Jakub,  Karcz Bartłomiej, Dąbrowska Oliwia, Grzyb Natalia ,Woźniak Mateusz, Kamińska Iwona, Karasz Dawid, Bera Karolina, Karbowniczak Milena, Rusiecka Katarzyna, Staniek Wiktoria, Boczarski Adrian, Dąbrowska Aleksandra, Zimnicka Karolina, Janiczek Viktoria, Majka Przemysław, Staniek Jakub, Gumuła Hubert, Suska Michał, Krowiński Marcin, Wiśniewski Damian, Hołuj Adrian, Staniek Jakub, Jakubowski Kacper, Podsiadło Arkadiusz wzięło udział w Ekologicznym Festiwalu Nauki.

Czytaj więcej...

Festiwal Nauki 2016

25 maja był dniem pełnym naukowych wrażeń, wspólnej zabawy i intelektualnego wysiłku, bowiem po raz trzeci w naszej szkole został zorganizowany „Festiwal Nauki” - program profilaktyki promujący zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie i zabawę w gronie rówieśników.  Głównym celem projektu było promowanie nauki, pokazanie piękna nauk przyrodniczych, zainteresowanie uczniów nimi oraz pokazanie ich rangi. Nasi młodzi naukowcy zaprezentowali doświadczenia oraz przeprowadzili eksperymenty z dziedziny fizyki, chemii i biologii. Dla klas I-III Szkoły podstawowej swoje eksperymenty prezentowali uczniowie klasy VI  pod opieką Pani Anny Bernackiej.  Dla klas IV-VI SP i I - III  gimnazjum swoje doświadczenia i eksperymenty prezentowali uczniowie klas II a i II b pod opieką pań Teresy Kozy, Bożeny Lefek i Ewy Stępień.

Czytaj więcej...

Festiwal Nauki 2015

Po raz drugi w naszej szkole został zorganizowany „Festiwal Nauki” - program profilaktyki promujący zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie i zabawę w gronie rówieśników, tym razem dla uczniów całej szkoły.  Głównym celem projektu było promowanie nauki, pokazanie piękna nauk przyrodniczych, roli doświadczeń, zainteresowanie uczniów nimi oraz pokazanie ich rangi. Nasi młodzi naukowcy zaprezentowali doświadczenia oraz przeprowadzili eksperymenty z dziedziny fizyki i chemii i biologii. W zakresie matematyki pokazali różnice w liczeniu dawniej i dziś. Starsi uczniowie mogli wytłumaczyć obserwowane zjawiska poznanymi już przez nich prawami.

Czytaj więcej...

Festiwal Nauki 2014

W środę 9 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbył się „Festiwal Nauki” - program profilaktyki promujący zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie i zabawę w gronie rówieśników. pierwszy projekt, którego głównym celem jest promowanie nauki, pokazanie piękna nauk przyrodniczych, roli doświadczeń, zainteresowanie uczniów nimi oraz pokazanie ich rangi. Organizatorami  projektu byli uczniowie klasy VI oraz IIa gimnazjum. Uczniów przygotowały panie Anna Bernacka, Ewa Stępień, Teresa Koza. Nasi młodzi naukowcy zaprezentowali doświadczenia oraz przeprowadzili eksperymenty z dziedziny fizyki i chemii. Uczestnicy festiwalu zobaczyli m. in. ocean w butelce, grawitujące sztućce, chmurę w butelce, zaczarowany balonik, jajko w butelce; czarodziejską łódkę, świecącego ogórka, wybuch wulkanu, statek w butelce, pływającego nurka.  Zobaczyli  działanie zjonizowanych gazów w czarodziejskiej kuli, poznali również niecodzienną ciecz newtonowską. Wszystkie zaprezentowane zjawiska wytłumaczyli prawami fizyki oraz chemii. Po obejrzeniu doświadczeń wyłonieni w drodze eliminacji uczniowie klas I-VI zmagali się z zadaniami konkursowymi, natomiast pozostali uczniowie mogli wykazać się rozwiązując zagadki przyrodnicze i naukowe. Festiwal zakończył się wręczeniem nagród.  Grupa młodych naukowców otrzymała certyfikaty -„Uczeń sukcesu” , uczniowie biorący udział w konkursie pamiątkowe medale z logo festiwalu. Dodatkową nagrodą były naukowe cukierki.

Sponsorem nagród był Urząd Gminy w Baćkowicach. Serdecznie dziękujemy.