Profilaktyka stomatologiczna

Informuję o kontynuacji opieki stomatologicznej uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Baćkowicach przez Centrum Medyczne Corten Medic. Działania profilaktyczne w roku szkolnym 2023/2024 będą prowadzone w gabinecie w Baćkowicach - Baćkowice 82B.

Udzielane będą świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne zawarte w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do18 lat, w tym wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy. Wszystkie świadczenia są bezpłatne w ramach koszyka świadczeń NFZ. Dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia badań przez zespoły medyczne jest podpisana zgoda rodzica.

Bardzo proszę rodziców zainteresowanych profilaktycznymi badaniami stomatologicznymi o wypełnienie oświadczenie (link do oświadczenia) i dostarczenie go wychowawcy klasy.

 

Dyrektor

Zbigniew Majecki