Kalendarium

KALENDARZ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH w BAĆKOWICACH

rok szkolny 2019/2020

 

TERMIN

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

2 września
Inauguracja roku szkolnego
2019/2020
Dyrektor,Wicedyrektor,
Wychowawcy klas
 17 września
Spotkanie z rodzicami uczniów:
 wybór RR, omówienie WSO , procedury egzaminu ósmoklasisty; zapoznanie z programem wychowawczo - profilaktycznym
 
Dyrektor,
Wicedyrektor,
Wychowawcy klas 
22 - 26 września
Udział w akcji
"Sprzątanie świata"
B. Lefek, A. Otolińska-Brodawka, M.Kuchniak, A. Bernacka, wychowawcy klas
23 - 30 września
"Europejski Tydzień Sportu 2019"
M. Czerwińska, K.Grzyb, E.Stepień, M.Krawczyk
Określony w Regulaminie Konkursów Przedmiotowych
 
Zgłoszenie uczniów do I etapu konkursów przedmiotowych
Ewa Stępień
(w oparciu o zgłoszenia nauczycieli przedmiotów wymienionych w Regulaminie)
4 października
IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
M. Majecka A. Karcz, E.Stępień
11 października
Ślubowanie uczniów kl. I SP,
Dzień Edukacji Narodowej
E.Kołodziej, R. Jakubowska, M. Czerwińska, A.Kargul, A. Gierada
20 października
„Dzień Papieski”
J. Szemraj, E. Stępień, ks. B. Wilk, M.Krawczyk
25 października
"Festiwal Nauki"
E.Stępień, T.Koza, B.Lefek, A.Karcz
8 listopada
Narodowe Święto Niepodległości
J. Flis, J. Stawiarska, M. Czerwińska, J. Grzyb, A.Kargul
15 listopada
„Międzynarodowy Dzień Tolerancji”Spotkanie wychowawców klas z rodzicami –omówienie wyników nauczania oraz spraw wychowawczych
Wychowawcy klasy VII i VIII, pedagog szkolny, A.Kargul
19 listopada
Spotkanie wychowawców klas z rodzicami –omówienie wyników nauczania oraz spraw wychowawczych
Dyrektor
Wicedyrektor
Wychowawcy klas
listopad/grudzień
Próbny egzamin ósmoklasisty
J.Stawiarska, M.Majecka, J.Grzyb
20 grudnia
Jasełka bożonarodzeniowe
J. Szemraj, E. Stępień, ks. J. Kubik, ks. B. Wilk, M.Krawczyk
 23-31 grudnia 2019
Zimowa przerwa świąteczna
 
styczeń
„Dzień Babci i Dziadka”
M. Dąbrowska, E. Lonty-Pietrzykowska, R. Jakubowska, E.Kołodziej
23 stycznia
Spotkanie wychowawców klas z rodzicami –omówienie wyników nauczania w I semestrze.
Dyrektor
Wicedyrektor
Wychowawcy klas
 
25 stycznia
Zabawa choinkowa
Opiekunowie S.U.
Wychowawcy klas
 26 stycznia
         Zakończenie I semestr
 27 stycznia - 9 lutego
Ferie zimowe
 
marzec
„Tydzień Kultury Języka”
A. Otolińska-Brodawka, J. Stawiarska, B. Kot, T. Koza
 20 marca
„Dzień Języków Obcych”
 J. Grzyb, A. Kargul,  B. Kot, J. Stawiarska.
9 -14 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna
 
21 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty:
Język polski godz. 900
 
Dyr. Szkoły
Szkolna Komisja Egzaminacyjna
22 kwietnia 2020 r. Matematyka godz. 900
23 kwietnia 2020 r. Język obcy nowożytny godz. 900
24 kwietnia 2020 r.
„Dzień Ziemi”
 A. Bernacka, T. Koza, B. Lefek, M. Czerwińska
28 kwietnia 2020 r.
Spotkanie wychowawców
z rodzicami – omówienie wyników nauczania oraz spraw wychowawczych
Wychowawcy klas
kwiecień
"Popołudnie z grą planszową"
A.Kargul, M.Kuchniak
 30 kwietnia
Rocznica uchwalenia
KONSTYTUCJI 3 MAJA
J. Flis, J.Stawiarska, R. Jakubowska, B. Kot, M.Czerwińska, 
 13 - 17 maja
 
„Dni Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego”
M. Kuchniak, T. Koza,
A. Otolińska-Brodawka
M. Majecka, A.Kargul
 
23 - 29 maja
"Baćkowice Walczą z Rakiem"
A.Gierada, E.Stępień, M.Krawczyk
1 czerwca
Międzynarodowy Dzień Dziecka,
Dzień Sportu Szkolnego
K. Grzyb, M. Czerwińska
J.Flis
Opiekunowie SU, nauczyciele klas I-III
1 czerwca 2020 r. godz. 900
Egzamin ósmoklasisty dodatkowy:
Część humanistyczna/j. polski
Dyr. Szkoły
Szkolna Komisja Egzaminacyjna
2 czerwca 2020 r. godz. 900
Część mat. - przyrodnicza/matematyka
3 czerwca 2020 r. godz. 900
Język obcy nowożytny
26 czerwca 2020 r. 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dyr. Szkoły
M.Majecka, M. Czerwińska, A.Karcz R. Jakubowska, A.Kargul

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

       2-3.01.2020 r.                 21-23.04.2020 r.            12.06.2020 r.   

 

Udział w akcji

„Sprzątanie Świata”