Kalendarium

KALENDARZ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH w BAĆKOWICACH

rok szkolny 2020/2021

 

TERMIN

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1 września
Inauguracja roku szkolnego
2020/2021
Dyrektor,Wicedyrektor,
Wychowawcy klas
 28 września
Spotkanie z rodzicami uczniów:
 wybór RR, omówienie WSO , procedury egzaminu ósmoklasisty; zapoznanie z programem wychowawczo - profilaktycznym
 
Dyrektor,
Wicedyrektor,
Wychowawcy klas 
23 - 30 września
"Europejski Tydzień Sportu 2020"
M. Czerwińska, K.Grzyb, J.Flis
Określony w Regulaminie Konkursów Przedmiotowych
 
Zgłoszenie uczniów do I etapu konkursów przedmiotowych
Ewa Stępień
(w oparciu o zgłoszenia nauczycieli przedmiotów wymienionych w Regulaminie)
2 października
X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
M. Majecka A. Karcz, E.Stępień, M. Kuchniak
13 października
Ślubowanie uczniów kl. I SP,
Dzień Edukacji Narodowej
B. Firmanty, E. Lonty-Pietrzykowska,
M. Czerwińska, A.Kargul
listopad
"Festiwal Nauki"
E.Stępień, T.Koza, A.Karcz
1-30 listopada
Przekazanie i weryfikacja danych egzaminacyjnych uczniów (wybór języka, dostosowanie warunków)
E. Stępień
10 listopada
Narodowe Święto Niepodległości
J. Flis, J. Stawiarska, M. Czerwińska,
A.Otolińska-Brodawka, A.Kargul
16 listopada
„Międzynarodowy Dzień Tolerancji”
Wychowawcy klasy VII i VIII,
M. Kuchnaik, A.Kargul
24 listopada
Spotkanie wychowawców klas z rodzicami –omówienie wyników nauczania oraz spraw wychowawczych
Dyrektor
Wicedyrektor
Wychowawcy klas
listopad/grudzień
Próbny egzamin ósmoklasisty
A. Otolińska-Brodawka, E. Stępień,
A. Kargul
22 grudnia
Jasełka bożonarodzeniowe
J. Szemraj, E. Stępień, ks. J. Kubik, ks. P.Strojny, M.Krawczyk
 23-31 grudnia 2019
Zimowa przerwa świąteczna
 
styczeń
„Dzień Babci i Dziadka”
M. Dąbrowska, E. Lonty-Pietrzykowska, R. Jakubowska, E.Kołodziej, B. Firmanty
28 stycznia
Spotkanie wychowawców klas z rodzicami –omówienie wyników nauczania w I semestrze.
Dyrektor
Wicedyrektor
Wychowawcy klas
 
 29 stycznia 2021
         Zakończenie I semestr
 15-28 lutego
Ferie zimowe
 
marzec
„Tydzień Kultury Języka”
A. Otolińska-Brodawka, J. Stawiarska, T. Koza
 21 marca
„Dzień Języków Obcych”
 A. Kargul,  K. Kujszczyk, J. Stawiarska.
1-6 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna
 
22 kwietnia
„Światowy Dzień Ziemi”
 A. Bernacka, T. Koza, B. Lefek, M. Czerwińska
26 kwietnia
Spotkanie wychowawców
z rodzicami – omówienie wyników nauczania oraz spraw wychowawczych
Wychowawcy klas
 30 kwietnia
Rocznica uchwalenia
KONSTYTUCJI 3 MAJA
J. Flis, J.Stawiarska, R. Jakubowska, B.Firmanty, M.Czerwińska, 
 17 - 21 maja
 
„Dni Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego”
M. Kuchniak, T. Koza,
A. Otolińska-Brodawka
M. Majecka, A.Kargul
22 - 29 maja
"Baćkowice Walczą z Rakiem"
A.Gierada, E.Stępień, M.Krawczyk, A.Kargul
 25 maja 2021 r.

            Egzamin ósmoklasisty:

         Język polski godz. 9:00

Dyrektor Szkoły
Szkolna Komisja Egzaminacyjna
26 maja 2021 r. Matematyka godz. 9:00
27 maja 2021 r. Język obcy nowożytny godz. 9:00
1 czerwca
Międzynarodowy Dzień Dziecka,
Dzień Sportu Szkolnego
K. Grzyb, M. Czerwińska
J.Flis
Opiekunowie SU, nauczyciele klas I-III
16 czerwca 2021 r. godz. 900
Egzamin ósmoklasisty dodatkowy:
j. polski
Dyr. Szkoły
Szkolna Komisja Egzaminacyjna
17 czerwca 2021 r. godz. 900
matematyka
18 czerwca 2021 r. godz. 900
Język obcy nowożytny
25 czerwca 2021 r. 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dyr. Szkoły
E. Stępień, M. Czerwińska, A.Firmanty R. Jakubowska, A.Kargul

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

       2.11.2020 r.                 4.05.2021 r.            25-29.05.2021 r.    4.06.2021 r.