Kalendarium

KALENDARZ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH w BAĆKOWICACH

rok szkolny 2023/2024

 

TERMIN

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

4 września
Inauguracja roku szkolnego
2023/2024
Dyrektor,Wicedyrektor,
Wychowawcy klas
 7 września
Spotkanie z rodzicami uczniów:
 wybór RR, omówienie WSO , procedury egzaminu ósmoklasisty; zapoznanie z programem wychowawczo - profilaktycznym
 
Dyrektor,
Wicedyrektor,
Wychowawcy klas 
11 - 15 września
„Bieg Fair Play PKOL 2023”
M. Czerwińska, K.Grzyb
29 września
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
A.Kargul, E.Lonty-Pietrzykowska, A. Otolińska-Brodawka
Określony w Regulaminie Konkursów Przedmiotowych
Zgłoszenie uczniów do I etapu konkursów przedmiotowych
Anna Karcz
(w oparciu o zgłoszenia nauczycieli przedmiotów wymienionych w Regulaminie)
13 października
Ślubowanie uczniów kl. I SP,
Dzień Edukacji Narodowej
E.Lonty-Pietrzykowska,
M. Czerwińska, A.Bernacka, M.Dąbrowska
1-30 listopada
Przekazanie i weryfikacja danych egzaminacyjnych uczniów (wybór języka, dostosowanie warunków)
J.Stawiarska
10 listopada
Narodowe Święto Niepodległości
J. Flis, J. Stawiarska, M. Czerwińska,
A.Otolińska-Brodawka, A.Kargul
16 listopada
„Międzynarodowy Dzień Tolerancji”
Wychowawcy klasy VII i VIII,
M. Krawczyk, A.Partyka
17 listopada
XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
. Majecka A. Karcz, E.Stępień
23 listopada
Spotkanie wychowawców klas z rodzicami –omówienie wyników nauczania oraz spraw wychowawczych
Dyrektor
Wicedyrektor
Wychowawcy klas
21 grudnia
Jasełka bożonarodzeniowe
J. Szemraj, E. Stępień, M.Krawczyk
 23-31 grudnia 2021
Zimowa przerwa świąteczna
 
styczeń
„Dzień Babci i Dziadka”
nauczyciele klas I - III
31 stycznia
Spotkanie wychowawców klas z rodzicami –omówienie wyników nauczania w I semestrze.
Dyrektor
Wicedyrektor
Wychowawcy klas
 
 28 stycznia 2024
         Zakończenie I semestr
  12 -25  lutego
Ferie zimowe
 
 luty\marzec
Próbny egzamin ósmoklasisty 
 J.Stawiarska, M.Majecka, J.Grzyb, A.Kargul
29 lutego
„Tydzień Języka Ojczystego”
A. Otolińska-Brodawka, J. Stawiarska, T. Koza
 21 marca
„Dzień Języków Obcych”
 A. Kargul, J.Grzyb, J. Stawiarska.
28 marca - 2 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna
 
 kwiecień
"Festiwal Nauki" 
E.Stępień, T.Koza, A.Karcz 
22 kwietnia
„Światowy Dzień Ziemi”
 A. Bernacka, T. Koza, M. Czerwińska
25 kwietnia
Spotkanie wychowawców
z rodzicami – omówienie wyników nauczania oraz spraw wychowawczych
Wychowawcy klas
 30 kwietnia
Rocznica uchwalenia
KONSTYTUCJI 3 MAJA
J. Flis, J.Stawiarska, R. Jakubowska, A.Kargul, M.Czerwińska, 
 14 maja 2024 r.

        Egzamin ósmoklasisty:

         Język polski godz. 9:00

Dyrektor Szkoły
Szkolna Komisja Egzaminacyjna
15 maja 2024 r. Matematyka godz. 9:00
16 maja 2024 r. Język obcy nowożytny godz. 9:00
 
 
 
 
 
20 - 24 maja
„Dni Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego”
A.Partyka, M.Krawczyk, T.Koza, M.Majecka, A.Otolińska-Brodawka
25 maja
"Baćkowice walczą z rakiem"
integracyjny piknik zdrowia
A.Gierada, E.Stępień, M.Krawczyk, A.Bernacka, M.Dąbrowska 
 3 czerwca  
Międzynarodowy Dzień Dziecka,
Dzień Sportu Szkolnego
K. Grzyb, M. Czerwińska,
Opiekunowie SU,
nauczyciele klas I-III
 
10 czerwca 2024 r. godz. 900
Egzamin ósmoklasisty dodatkowy:
j. polski
Dyr. Szkoły
Szkolna Komisja Egzaminacyjna
11 czerwca 2024 r. godz. 900
matematyka
12 czerwca 2024 r. godz. 900
Język obcy nowożytny
21 czerwca 2024 r. 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dyr. Szkoły
J.Stawiarska, M. Czerwińska, M.Dąbrowska, R.Jakubowska, A.Kargul

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

              22.12.2023 r.            02.05.2024 r.         14-16.05.2024 r.,         31.05.2024 r.