Kadra pedagogiczna

GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKÓŁ W BAĆKOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Dyrektor: Zbigniew Majecki
Wicedyrektor: Alicja Czekaj

 

Imię i nazwisko

Przedmiot

Szkoła

ks. Bartłomiej Wilk Religia

 Szkoła podstawowa

 Anna Kargul
Język angielski
Plastyka
Szkoła podstawowa
 Małgorzata Czerwińska Wychowanie fizyczne
Szkoła podstawowa
 Joanna Flis Historia
Edukacja dla bezpieczeństwa
WOS

Szkoła podstawowa
 Agnieszka Gierada Kierownik świetlicy  Zespół Szkół
 Justyna Grzyb Język angielski Szkoła podstawowa
 Krzysztof Grzyb Wychowanie fizyczne Szkoła podstawowa
 Anna Karcz Informatyka
Technika
Szkoła podstawowa

 Marta Kuchniak

Pedagog szkolny  Zespół Szkół
 Teresa Koza  Biblioteka
Szkoła podstawowa
 Bożena Lefek Biologia
Geografia
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła podstawowa
 Małgorzata Majecka Matematyka Szkoła podstawowa
 Joanna Stawiarska
Język polski
Biblioteka
Szkoła podstawowa
 Anna Otolińska - Brodawka Język polski Szkoła podstawowa
 Anna Bernacka Przyroda Szkoła podstawowa
 Renata Jakubowska Nauczanie zintegrowane
Muzyka
Szkoła podstawowa
 ks.  Jerzy Kubik Religia Szkoła podstawowa
Mirosława Dąbrowska Nauczanie zintegrowane Szkoła podstawowa
 Bożena Kot Język polski
Język rosyjski
Szkoła podstawowa
 Marzena Krawczyk Nauczyciel wspomagający
Szkoła podstawowa
 Elżbieta Lonty - Pietrzykowska Nauczanie zintegrowane Szkoła podstawowa
 Ewa Stępień Matematyka
Fizyka
Szkoła podstawowa
  Jolanta Szemraj Religia Gimnazjum
Szkoła podstawowa
Przedszkole

 Bożena Firmanty Dzieci 5 - 6 - letnie Przedszkole
 Marzena Gomuła Dzieci 3 - 4 - letnie
Przedszkole
 Jadwiga Gospodarczyk
Dzieci 4 - 5 - letnie Przedszkole
Emilia Kołodziej
Nauczanie zintegrowane
Szkoła podstawowa