Szkoła bez przemocy

 
 Image

Nasza szkoła przystąpiła do programu społecznego „Szkoła bez przemocy". Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji w szkołach.