Szkolne Kalendarium Działań

SZKOLNE KALENDARIUM DZIAŁAŃ

ROK SZKOLNY 2022/2023

ZAKRES CZASOWY

 DZIAŁANIE

Cały rok szkolny

Wycieczki zawodoznawcze na terenie gminy dla uczniów szkoły.
Lekcje doradcze całościowo lub częściowo prowadzone przez zaproszonych gości (w tym rodziców).
Działania z doradztwa zawodowego będą podejmowanie przez cały rok szkolny, na godzinach wychowawczych oraz zgodnie z WSDZ.
Wrzesień
Miesiąc z zawodami – zawody artystyczne
(architekt, malarz, grafik, rzeźbiarz, aktor, filmowiec, operator, reżyser).
Organizacja pracy.
Poznajemy zawody związane z filmem (aktor, filmowiec, operator, reżyser) - wyjazd do kina.
Budowanie współpracy z rodzicami.
► Praca nad zakładką „Doradztwo zawodowe” na stronie internetowej szkoły.
Październik
Miesiąc z zawodami – zawody humanistyczno-społeczne (nauczyciel,
pedagog, psycholog, doradca zawodowy, marketingowiec, terapeuta, prawnik, mediator).

►„Kim będę jak dorosnę” – gazetka szkolna klasa VIIIa.
► Praca nauczyciela – poznanie specyfiki pracy nauczyciela w grupach przedszkolnych.

Listopad
Miesiąc z zawodami – zawody rzemieślnicze i gastronomiczne (szewc, hydraulik, kowal, lutnik, mechanik samochodowy, pilarz, cukiernik, kucharz, kelner, Barber, fryzjer, groomer).
► „Kim będę jak dorosnę” – gazetka szkolna klasa VIIIb.
► Organizacja szkolnych konkursów o tematyce zawodoznawczej – zaproszenie do współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego.
 
Grudzień
Miesiąc z zawodami – handel i zarządzanie
► „Kim będę jak dorosnę” – gazetka szkolna klasa VII.
► Wolontariat pomysłem na pierwsze doświadczenia zawodowe – Tydzień wolontariatu – współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Styczeń
Miesiąc z medycyną – zawody medyczne (m.in. lekarz, ratownik medyczny, opiekun medyczny, kierowca karetki, pielęgniarka,
salowa, laborantka, sanitariusz).
►„Kim będę jak dorosnę” – gazetka szkolna klasa VI.
► Spotkania uczniów z pielęgniarką i ratownikiem medycznym.
Luty
Miesiąc z zawodami technicznymi
i inżynieryjnymi (specjaliści IT, technik informatyk, inżynier
budownictwa, logistyk)
►„Kim będę jak dorosnę” – gazetka szkolna klasa V.
 
 
Marzec
Miesiąc z zawodami
ekonomiczno-administracyjnymi
(księgowa, kadrowa, ekonomista,
bankowiec).
►„Kim będę jak dorosnę” – gazetka szkolna klasa IVa.
► Zapoznanie uczniów z ofertą szkół ponadpodstawowych poprzez wizyty w szkołach w ramach tzw. dni otwartych.
► Zorganizowanie „Giełdy szkół” dla uczniów klas VII i VIII.
 
Kwiecień
Miesiąc z zawodami związanymi z
rolnictwem, środowiskiem,
ogrodnictwem, ekologią.
►„Kim będę jak dorosnę” – gazetka szkolna klasa IVb.
► Zorganizowanie „Festiwalu nauki”.
 
 
Maj
Miesiąc z zawodami – turystyka i
hotelarstwo, sport i rekreacja
(recepcjonista, animator, touroperator, trener, sportowiec).

►„Kim będę jak dorosnę” – konkurs plastyczny.

 
 
 
Czerwiec
Miesiąc z zawodami – działalność
gospodarcza i wolne zawody.
► Podsumowanie działań.