BohaterON – włącz historię!

 

 

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

   Nasi uczniowie w tym roku szkolnym po raz pierwszy włączyli się w tę akcję promującą patriotyczne postawy i tożsamość narodową. Na lekcjach plastyki przygotowali pocztówki – laurki z życzeniami  dla uczestników walk o stolicę. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie wysyłaliśmy pojedynczych kartek a plakat/kolaż utworzony z prac uczniów. Za pośrednictwem Fundacji Rosa i Sensoria we Wrocławiu pamiątki zostaną dalej  dostarczone adresatom.