Dzień Niepodległości

Dnia 8 listopada uczniowie klasy I,II i III przedstawili  montaż słowno - muzyczny dla młodszych kolegów z Przedszkola w Baćkowicach. Uroczystość wprowadzała w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Zobrazowano sytuację polityczną, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Pieśni patriotyczne i utwory literackie  pozwoliły młodemu widzowi zrozumieć uczucia walczących o niepodległość.