Czytajmy dzieciom książki

W dniu 4 stycznia 2019 r. uczniowie klas I-III rozpoczęli cykl spotkań z interesującą książką  pod hasłem „Poranki z książką”. Cykl głośnego czytania przez dorosłych organizowany jest w ramach projektu "Czytajmy dzieciom książki"". Celem spotkań jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci. Tego dnia uczniowie mieli okazje wysłuchać książek Alexander Steffensmeier - Krowa Matylda i jej przygody. Dzieci pilnie słuchały opowiadań i chętnie odpowiadały na zadawane pytania.