Słoneczna zakładka 2013

Kamila Chodorek z klasy II SP jest laureatką Międzynarodowego Konkursu pt. ,,Słoneczna Zakładka 2013”. Organizatorem europejskiego projektu edukacyjnego jest ABC Art. Of the Book for Children, a w Polsce Biblioteka Publiczna w Ursynowie. Kamila zajęła III miejsce w kategorii ogólnej. Temat edycji 2013 ,, Moja najpiękniejsza podróż”. Szczegóły konkursu na  bpursus.waw.pl