Nie sięgam po alkohol

"NIE SIĘGAM PO ALKOHOL" Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu profilaktyki uzależnień poszerzonego o realizację zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci: w domu, w drodze do szkoły, w szkole, na podwórku. W ramach realizacji programu przeprowadzone zostaną:      
- spotkania z przedstawicielem Policji
     
- spotkania z –pedagogiem szkolnym i wychowawcami     
  – zachowania asertywne, jak sobie radzić ze stresem, poczuciem własnej wartości
    
- nauka metod relaksacyjno-koncentrujących
    
- zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
    
- przedstawienie profilaktyczne
    
- przeprowadzenie lekcji tematycznych dla uczniów w zakresie edukacji antyalkoholowej
    
- pedagogizacja rodziców
    
- przygotowanie plakatów i gazetek tematycznych
   
- podsumowanie realizacji programu (uczniowie, nauczyciele, rodzice)  
– konkursy, kalambury, krzyżówki, quizy, itp.
 

Ślubowanie klasy I

 
 
Dziś odbyła się uroczysta akademia z okazji Ślubowania uczniów klasy I.
Rodzice, uczniowie klas starszych oraz grono pedagogiczne obejrzeli bajkę pt. "Brzydkie Kaczątko" w wykonaniu pierwszoklasistów, walca wiedeńskiego, którego zatańczyli Marta i Tomek oraz piosenkę "Kaczka Dziwaczka" zaprezentowaną przez uczniów  klasy V. Na zakończenie nasi najmłodsi uczniowie zatańczyli poloneza.

 

Wycieczka klasy II I III

   Dziś uczniowie klasy II i III uczestniczyli w wycieczce do Opatowa. Obejrzeli spektakl teatralny pt. "Niebieski piesek".   Spotkali się także z funkcjonariuszami Komendy Policji Powiatowej w  Opatowie w ramach Programu Profilaktyczno - Edukacyjnego dla uczniów  klas I - III szkół podstawowych "Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i ty". Wszystkie dzieci otrzymały od funkcjonariuszy pamiątkowe znaczki odblaskowe.

 

Kochane pierwszaki

  Dziś uczniowie klasy I wzięli udział w uroczystości  "Kochane Pierwszaki", która odbyła się w Opatowie pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Celem przedsięwzięcia było:
  • zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
  • promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • błogosławieństwo dzieci u progu rozpoczęcia nauki szkolnej
  • poświęcenie tornistrów

 

Sprawdzian klasy III

Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas  trzecich szkół podstawowych odbyło się 17 maja 2011r. Zorganizowała go Centralna Komisja Egzaminacyjna w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Uczniowie rozwiązywali test z języka polskiego i matematyki. Test miał na celu podsumować osiągniecia uczniów klasy III.