Podsumowanie projektu "Znam swoją gminę i województwo"

06_2014_041.JPG

10 czerwca odbyło się podsumowanie kolejnej edycji Projektu Edukacyjnego „ZNAM SWOJĄ GMINĘ I WOJEWÓDZTWO”.

Projekt polegał na zebraniu zaprezentowaniu wiedzy o swojej miejscowości z elementami wiedzy o województwie świętokrzyskim. Uczestniczyło w nim 116 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.

Celem projektu było przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu poprzez aktywność plastyczną, artystyczną i literacką.

Zadania realizowano od maja 2014 r. do czerwca 2014r. w następujących kategoriach:

  1. Program artystyczny

Program artystyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Modliborzycach „Legenda o powstaniu Kielc”, Szkoły Podstawowej we Wszachowie „Legenda o Gołoborzu”, Szkoły Podstawowej „Prawdziwa historia o Hilarym Mali”.

  1. Plakat promujący własną miejscowość
  2. Prezentacja multimedialna
  3. Pokaz ginących zawodów
  4. Turniej wiedzy o regonie
  5. Konkurs plastyczny

We wszystkich kategoriach zostali wyłonieni zwycięzcy i wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Na zakończenie projektu dziewczynki z klasy III naszej szkoły zaprezentowały taniec nowoczesny.

Opiekunami z poszczególnych Szkół Gminy Baćkowice były:

Pani Małgorzata Radwan ze Szkoły podstawowej w Modliborzycach, pan dyr. Edward Szczykutowicz ze Szkoły Podstawowej w Piórkowie, pani Danuta Łata ze Szkoły Podstawowej we Wszachowie oraz pani Elżbieta Lonty-Pietrzykowska i pani Joanna Flis ze Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. Organizatorką projektu była pani Elżbieta Lonty-Pietrzykowska.