Znam swoją gminę i województwo

Projekt edukacyjny „ZNAM SWOJĄ GMINĘ I WOJEWÓDZTWO” polega na zebraniu i zaprezentowaniu wiedzy o swojej miejscowości z elementami wiedzy o województwie świętokrzyskim.
Zadania zrealizowane w projekcie będą prezentowane w Zespole Szkół w Baćkowicach w formie programu artystycznego, turnieju wiedzy o regionie, wystawy prac plastycznych, albumów fotograficzny i prezentacji multimedialnych
 
Projekt realizowany jest pod patronatem Wójt Gminy Baćkowice Mariana Partyki.
 
Celem projektu jest:
- przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,
- popularyzacja kultury regionalnej,
- rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią tradycjami, kulturą zabytkami, walorami przyrodniczo-turystycznymi,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i prezentowania informacji, rozbudzenie ekspresji twórczej poprzez aktywność plastyczną artystyczną
- integracja społeczności uczniowskiej z terenu gminy Baćkowice
Nauczyciel prowadzący projekt: pani Elżbieta Lonty-Pietrzykowska, pani Joanna Flis
 
 
  Edycja I    Edycja II     Edycja III   Edycja IV      Edycja V    Edycja VI