Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty

W dniach 7- 8 maja 2024 roku uczniowie klasy trzeciej przystąpili do Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty wydawnictwa NOWA ERA. Jest to sprawdzenie umiejętności
z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej, a uzyskane wyniki pozwalają lepiej poznać kompetencje dzieci po trzech latach edukacji wczesnoszkolnej.