Harmonogram odbioru świadectw

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Ze względu na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, wręczenie świadectw w Publicznej Szkole Podstawowej w Baćkowicach będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

800          klasa VIII

900               klasa VII

920          klasa VIa

940          klasa VIb

1000        klasa Va

1020        klasa Vb

1040        klasa IV

1100        klasa III

1120        klasa II

1140        klasa Ia

1200        klasa Ib

Spotkanie dla uczniów klasy VIII oraz ich rodziców odbędzie się na korytarzu I piętra. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, to wręczenie świadectw promocyjnych dla klas I-VII odbędzie się na dziedzińcu szkoły od strony południowej.  

Dyrektor

       Zbigniew Majecki