Ogłoszenie

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Zbliża się koniec roku szkolnego w związku z tym prosimy o przygotowanie do oddania książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej, w tym lektur i podręczników.

Podręczniki i pozostałe książki powinny być zwracane do biblioteki w dobrym stanie (posklejane, kartki wyprostowane, notatki wykonane ołówkiem  powycierane).  

Uczniów klasy 1,2 i 3 prosimy, aby zwrócili do biblioteki wszystkie wcześniej wypożyczone części podręcznika  „Ja i moja szkoła na nowo”.

Czekając na wejście do szkoły, a także na terenie szkoły (korytarz) uczniowie lub ich rodzice mają obowiązek zachować środki ostrożności wymagane odpowiednimi przepisami tj. zakryć usta i nos, założyć rękawiczki ochronne oraz zachować od siebie odpowiedni odstęp (od 1,5 do 2 metrów).
Harmonogram  zwracania książek do biblioteki szkolnej:

Klasa Data Godziny
1 a 25.06.2020

8.00 – 9.30

1 b 25.06.2020

9.45 – 11.15

2 25.06.2020 12.00 – 13.30
3 24.06.2020 8.00 – 10.20
4 24.06.2020 11.00 – 12.00
5a 23.06.2020 8.00 – 10.00
5b 23.06.2020 10.30 – 12.45
6a 22.06.2020 8.00 – 9.30
6b 22.06.2020 10.00 – 12.00
7 19.06.2020 11.00 – 13.30
8 19.06.2020 8.00 – 10.30

 

Szczegółowy harmonogram oddawania książek będzie podawany poszczególnym klasom w odrębnej wiadomości zamieszczonej w dzienniku Librus.