The Big Challenge

W piątek 22.05 uczniowie klas 5, 6, 7 oraz 8 naszej szkoły pod opieką pań: Anny Kargul i Justyny Grzyb przystąpili do międzynarodowego konkursu języka angielskiego The Big Challenge. Celem konkursu jest motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez zabawę. Test konkursowy sprawdza wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki i ogólnej znajomości kultury oraz umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem. W związku z obowiązującym zawieszeniem zajęć w szkołach, konkurs ten uczniowie pisali online w swoich domach. Trzymamy kciuki za wyniki!