Dzień Języków Obcych

Dzień Języków Obcych, który miał miejsce 2 kwietnia, skłonił całą społeczność uczniowską Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach do intensywnej nauki. Klasy młodsze pochwaliły się układami tanecznymi do wykonywanych przez siebie piosenek angielskich. Pozostali uczniowie wykazywali się wiedzą językową, ale też znajomością geografii, historii i kultury wylosowanych z dużym wyprzedzeniem krajów. Serca wszystkich zebranych w tym dniu na sali gimnastycznej podbiły przedszkolaki utworem „Kalinka”.