Sprawdzian klasy III

Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas  trzecich szkół podstawowych odbyło się 17 maja 2011r. Zorganizowała go Centralna Komisja Egzaminacyjna w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Uczniowie rozwiązywali test z języka polskiego i matematyki. Test miał na celu podsumować osiągniecia uczniów klasy III.