Uczniowie Szkoły Podstawowej

Uczniowie Szkoły Podstawowej

                                 rok szkolny 2019/2020

Klasa Ia Klasa IV Klasa VIa
 Klasa Ib
Klasa Va Klasa VIb 
Klasa II   Klasa Vb Klasa VII
 Klasa III   Klasa VIII