Znam Gminę Baćkowice

Dnia 12.06.2018 w świetlicy gminnej w Baćkowicach odbyło się podsumowanie projektu regionalnego,, Znam Gminę Baćkowice”. Uczniowie ze szkół Gminy Baćkowice zaprezentowali  przygotowane  przedstawienia o tematyce regionalnej w nawiązaniu do 100 rocznicy Odzyskania  Niepodległości, plakaty, utwory literackie. Nowością w tym roku był udział reprezentantów szkół w grze terenowej sprawdzającej  wiedzę o regionie. Tytuł Super Historyk  otrzymały dwie osoby Dąbrowska Oliwka  z PSP  w Baćkowicach i Kazimierz Pustuła z SPS w Piórkowie.

 Honorowy patronat nad projektem objął wójt Gminy pan Marian Partyka.