Spotkanie ze strażakami

Dnia 23 stycznia  nasza szkoła gościła strażaków z Zawodowej Straży Pożarnej w Opatowie. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej uczestniczyli w pogadance, którą poprowadzili kapitan w stanie spoczynku p. K. Denkowski, aspirant sztabowy p. M. Szczepański oraz starszy sekcyjny p. D. Brzeziński.

W trakcie spotkania strażacy przybliżyli dzieciom, na czym polega praca strażaka i przekazali cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej odwagi. Pod okiem fachowców dzieci miały możliwość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie. Największą atrakcję nasi goście zostawili na koniec spotkania, kiedy pokazali uczniom sprzęt i wyposażenie specjalistycznych wozów strażackich. Dzieci mogły wejść do wozów, sprawdzić wyposażenie i przez chwilę poczuć się jak strażacy podczas akcji. Dzięki spotkaniu  z wyjątkowymi gośćmi, uczniowie utrwalili sobie wiadomości na temat bezpiecznych zachowań i zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu. Dziękujemy strażakom za atrakcyjne i ważne zajęcia.