"Super historyk"

 Dnia 12.06.2013 r. podsumowano projekt edukacyjny ,,Znam swoją Gminę i Województwo’’, którego celem było zebranie i zaprezentowanie wiedzy o swojej miejscowości z elementami wiedzy o województwie .

W projekcie brało udział 145 uczniów z czterech Szkół Gminy Baćkowice. ,,Super historykiem" została Kinga Firmanty z Baćkowic, drugie miejsce uzyskał Wojciech Nadziałek, a trzecie Jakub Czerwiński. Uczniowie ze Szkoły w Modliborzycach, Wszachowie i Baćkowicach  zaprezentowali legendy z naszego regionu. Nagrodzono laureatów konkursu plastycznego i literackiego.