Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu i najmilsze w roku. Uczniowie klas I- III SP w Baćkowicach uczcili to  wyjątkowe wydarzenie  dnia 14.02.2019 r. w Gminnej Świetlicy w Baćkowicach.

Zaproszonych gości powitał dyrektor Zbigniew Majecki i wicedyrektor Alicja Czekaj.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy – p. Marian Partyka, Przewodniczący Rady Gminy - p. Krzysztof Grzyb, Ks. Proboszcz – Jerzy Kubik.

Występ artystyczny przepełniony był  scenkami kabaretowymi, tańcem i koncertem życzeń. Wzruszenie dostojnych gości było ogromne, a ukradkiem ocierane łzy świadczyły o miłości i zadowoleniu z ukochanych wnuków. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.