Projekt czytelniczy

W roku szkolnym 2020/2021 nasza  szkoła została zgłoszona do projektu czytelniczego „Reading is magic” . Projekt jest realizowany na lekcjach języka angielskiego w klasach 2-3 przy wsparciu wydawnictwa Pearson.

Nauczyciel wprowadza dzieci w świat książek w języku angielskim . Podczas zajęć czytane są książeczki z serii Pearson English Kids Readers. W książkach tych występują ci sami bohaterowie, których uczniowie znają z bajek Disneya i podręczników New English Adventure, dzięki czemu nauka języka angielskiego jest dla uczniów interesująca i angażująca. Książki zostały pozyskane z wydawnictwa Pearson.

Koordynator projektu: Anna Kargul

Prowadzący: Anna Kargul, Katarzyna Kujszczyk