Spotkanie z rodzicami

 

Spotkanie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
odbędzie się 18 listopada 2014 r. o godz. 1500