Nie pal przy mnie, proszę

"Nie pal przy mnie, proszę"
Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.
Cel główny programu:
Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
Cele szczegółowe:
Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
Kształtowanie u dzieci  postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego   związane z biernym paleniem.
Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni  ludzie przy nich palą.
Adresaci programu:
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 
 
 
EDYCJA 1 - 2017/2018