Ferie z ekonomią

Gimnazjum w Baćkowicach po raz drugi przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego projektu „Na własne konto”.  W okresie ferii młodzież uczestniczyła w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii.

Poprzez różnorodne zabawy i gry dydaktyczne t. j.: „Rynek jabłek” czy „Fabrykę książek” oraz filmy edukacyjne uczestnicy projektu poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne. Uczniowie odwiedzili Bank Pekao w Opatowie, gdzie zapoznali się z działalnością instytucji oraz zasadami korzystania z oferty usług bankowych. Odwiedzili lokalnych przedsiębiorców p. M. Grzyba i Z. Syrka, którzy prowadzą Gabinet Weterynaryjny, p. D. Wójcik właścicielkę sklepu Euro w Baćkowicach oraz brali udział w warsztatach związanych z tradycyjnym ręcznym procesem produkcji krówki w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie.

 

 Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową dotyczącą Spółdzielni Uczniowskiej.

Organizator i pomysłodawca Projektu to Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt finansowany jest ze środków NBP.