Edycja I - Bezpieczny Puchatek

W projekcie Klub Bezpiecznego Puchatka wzięli udział uczniowie klasy I. Opiekunem grupy była pani Elżbieta Lonty-Pietrzykowska. Uczniowie otrzymali specjalnie przygotowane książeczki i uczestniczyli w następujących zajęcia:                                                                                      

 

 

Umiemy bezpiecznie zachowywać się w domu, na drodze i w szkole. 

Zostajemy członkami Klubu Bezpiecznego Puchatka. Tworzymy makietę.

Omawiamy zasady bezpieczeństwa p/p i poznajemy pracę strażaka.

Spotkanie z pracownikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Baćkowicach p. Sławomirem Kozą.

Poznanie zasad postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa - spotkanie z pielęgniarką szkolną p. Wiesławą Kasprzyk.

Uczymy się udzielać pierwszej pomocy.