IV Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny ,, Moje finanse – oszczędzam i inwestuję w swoją przyszłość”.

Sukcesem zakończył się udział uczniów naszej szkoły w IV Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym ,,Moje finanse – oszczędzam i inwestuję w swoją przyszłość”. Do finału zakwalifikowano 40 zespołów z terenu województwa świętokrzyskiego w tym 4 drużyny z Baćkowic. Drużyna w składzie: Wiktor Goliński, Dawid Kusal i Jakub Staniek z kl.IIb gimnazjum pod opieką Małgorzaty Majeckiej wywalczyła III miejsce. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach, zaś patronat nad konkursem objęli: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój oraz ,,Echo Dnia”. Konkurs składał się z dwóch etapów. Zadaniem uczniów w I etapie było opracowanie gry planszowej o tematyce ekonomicznej. Podczas II etapu młodzież rozwiązywała test z wiedzy ekonomicznej i matematycznej. Gimnazjaliści wykazali się znajomością zagadnień z zakresu oszczędzania i inwestowania środków finansowych, zadań i funkcji NBP, historii pieniądza, wartości i roli pieniądza, lokat, kredytów, odsetek. Uroczyste podsumowanie rywalizacji zostało uwieńczone wręczeniem nagród i dyplomów laureatom, finalistom oraz ich opiekunom.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!