Warsztaty z przedsiębiorczości

  Uczniowie klas III gimnazjum 28 września 2017r. wzięli udział w warsztatach z przedsiębiorczości pn. ,,Świętokrzyskie tradycje”, które odbyły się w Domu Kultury w Rudkach oraz na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi. Celem warsztatów było wykorzystanie potencjału tradycyjnych rzemiosł, jak wikliniarstwo, garncarstwo, zielarstwo, rzeźbiarstwo czy kowalstwo i wykorzystanie tych lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego w tworzeniu produktów turystycznych.

  Uczniowie uczestniczyli najpierw w panelu merytorycznym, podczas którego zostali wprowadzeni w tematykę przedsiębiorczości – poznali rodzaje przedsiębiorstw, dowiedzieli się, jak założyć firmę i napisać biznesplan, jakie cechy powinna mieć osoba przedsiębiorcza. Wykonali test, z którego mogli dowiedzieć się, czy są przedsiębiorczy. Na koniec w grupach ,, zakładali” firmy i pisali biznesplan.

 

  Następnie odbyły się warsztaty z tradycyjnych rzemiosł: wikliniarstwa, kowalstwa, zielarstwa, garncarstwa oraz rzeźbiarstwa. Każdy z uczestników mógł popróbować swoich sił i umiejętności w rzeźbieniu w drewnie, w pracy miechem i młotem kowalskim, pleceniu  wikliny czy lepieniu z gliny.