Międzynarodowy Dzień Tolerancji

„Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.”
Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego stały się hasłem przewodnim tegorocznego Międzynarodowego Dnia Tolerancji obchodzonego corocznie w ZSP w Baćkowicach. 16 listopada uczniowie klas trzecich gimnazjum zaprezentowali społeczności szkolnej montażsłowno – muzyczny, w trakcie którego zwrócili uwagę na to, czym jest tolerancja i jakimi cechami powinien się charakteryzować człowiek tolerancyjny. Apel przygotowany przez panie: Justynę Grzyb, Joannę Stawiarską, Martę Kuchniak, Małgorzatę Czerwińską i Jolantę Chodorek zakończyła piosenka „Pokonamy falę…” pięknie zaśpiewana przez Kingę Brodawkę, Kamilę Jarek, Natalię Kargul, Dariusza Zasadowskiego i wszystkich uczestników apelu.       

Gimnazjaliści w Krakowskiej Filharmonii

W sobotę 12 listopada w Filharmonii Krakowskiej odbył się Finał I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej im. Henryka Rasiewicza „Kima”. Naszą szkołę  reprezentowało troje uczestników: Dariusz Zasadowski z akompaniującym mu na gitarze Edvinem Plavacem z klasy IIIa oraz Kinga Brodawka z klasy IIIb - wyłonieni spośród ponad 150 uczestników eliminacji wojewódzkich w Kielcach. Z finalistami do Krakowa udały się rodziny oraz grupka członków szkolnego kółka dramatyczno - historycznego. Czas pomiędzy przesłuchaniami finałowymi, a koncertem galowym, podczas którego wszystkim finalistom zostały wręczone dyplomy, uczestnicy wyjazdu wykorzystali na zwiedzanie Krakowa. Festiwal, organizowany wspólnie z oddziałami i delegaturami Instytutu Pamięci Narodowej w całej Polsce, jest inicjatywą krakowskiego Stowarzyszenia Passionart. Przedsięwzięcie to ma na celu upowszechnianie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej, Żołnierzach Wyklętych i Solidarności.

,,Komu w drogę…?”

Uczniom klas II naszego gimnazjum. A dlaczego? Bo 14 listopada 2016 r. wyruszyli do Opatowa na spektakl teatralny właśnie pt. ,,Komu w drogę…?” Było to niezwyczajne  widowisko, gdyż zostało przygotowane i zagrane nie przez zawodowych aktorów, ale przez uczniów Liceum im. B. Głowackiego w Opatowie, którzy tworzą Teatr Czterdziestu. W przedsięwzięciu uczestniczyli również absolwenci naszej szkoły: Michał Misiurski, Marcin Chodorek, Piotrek Rycąbel, Gabrysia Wosik i Bernatka Łojek.

Tematem spektaklu był niezwykle ważny problem współczesnego społeczeństwa, a mianowicie problem emigracji zarobkowej. Przedstawienie obala mit o wspaniałym i dostatnim życiu na emigracji, pokazuje natomiast dylematy: brak pracy i pieniędzy, brak oczekiwanego sukcesu, przymus bycia zadowolonym i uśmiechniętym pomimo fatalnej sytuacji życiowej, poczucie wstydu, samotności, tęsknota za krajem ojczystym.

Spektakl  wzbudzał refleksje i poruszał emocje nie tylko za sprawą wypowiadanych słów, ale także poprzez taniec na scenie, śpiew solistów, którzy wykonali m.in. piosenkę Jacka Kaczmarskiego ,,Nasza klasa” oraz ciekawą scenografię.

Aktorom Teatru Czterdziestu życzymy dalszego rozwijania skrzydeł i sukcesów.

Tydzień Przedsiębiorczości

Nasze gimnazjum również i w tym roku uczestniczy w programie Otwarta firma – Pracownik – przedsiębiorca – przedsiębiorstwo. Program ten realizowany jest w ramach Global Entrepreneurship Week – Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. Podczas wizyty lub spotkania uczniowie zapoznają się ze specyfiką działalności danej firmy bądź instytucji, z głównymi elementami działań marketingowych, prawami i obowiązkami pracowników, a także z możliwościami zatrudnienia, co pozwala im lepiej zaplanować przyszłość.

Ślubowanie i otrzęsiny uczniów klas pierwszych gimnazjum

„Ślubuję - wypełniać obowiązki ucznia, aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły, rozwijać swoje możliwości intelektualne, dbać o pozytywny wizerunek swojej szkoły i godnie ją reprezentować, przestrzegać zasad i norm zachowania godnego ucznia gimnazjum…” wraz z tymi podniosłymi słowami uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.
W dniu 13 października 2016 roku  odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W tym szczególnym dniu uczniom towarzyszyli nauczyciele, rodzice i starsi koledzy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: przewodniczący Rady Gminy- pan Stanisław Frejlich i sekretarz gminy- pani Anna Ożygała.
Uroczystość rozpoczął krótki występ artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum.    Po części artystycznej głos zabrał pan dyrektor, który wyraził nadzieję, że swoją postawą młodzież przyniesie chlubę rodzicom i szkole. Przypomniał, że obowiązkiem uczniów jest nauka i poszukiwanie właściwej drogi życia, a wszystkim pierwszoklasistom życzył sukcesów i spełnienia marzeń. 

Rajd integracyjny

15 września uczniowie klas I wraz z wychowawcami wyruszyli na rajd integracyjny nad zalew w Nieskurzowie. Pogoda i dobry humor dopisywały uczestnikom.

Celem rajdu było umocnienie więzi koleżeńskiej i popularyzacja aktywnego wypoczynku młodzieży. Uczniowie poprzez gry i zabawy mogli poznać swoich rówieśników, zjedli też wspólny posiłek.

Wszyscy bawili się wspaniale, wykorzystując chwile wolne od zajęć.

„Gdzie brak słów, tam mówi muzyka”

24 czerwca Gimnazjum Publiczne w Baćkowicach pożegnało 53 absolwentów z klas IIIa i IIIb. Akademię rozpoczęło przemówienie pana Dyrektora Zbigniewa Majeckiego i przekazanie sztandaru uczniom klas drugich, po którym nasi absolwenci zatańczyli poloneza. Następnie trzecioklasiści przy muzyce wspominali lata, które spędzili w gimnazjum. Najpierw  z humorem przedstawili swoje szkolne życie, zastrzegając, że wszelkie podobieństwa do nauczycieli są „przypadkowe”, a potem na poważnie opowiedzieli o swoich sukcesach.  Na zakończenie pierwszej części imprezy drugoklasiści pożegnali swoich starszych kolegów życzeniami dobrych życiowych wyborów i piosenką.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Kielc

Dnia 21 czerwca uczniowie klasy Ia i Ib pod opieką pani Małgorzaty Majeckiej, Anny Otolińskiej–Brodawki oraz Ewy Stępień udali się na wycieczkę do Kielc. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Radia Kielce i pobyt w Energetycznym Centrum Nauki. Jednak po drodze oglądali Kadzielnię, Park Harcerski, gdzie znajduje się aleja sław, park im. S. Staszica, w którym odwiedzili ptaszarnie z wieloma okazami rzadkich ptaków. Obejrzeli też Pałac Biskupów Krakowskich, w którym zachwycił wszystkich Ogród Włoski, znajdujący się po zachodniej stronie pałacu. Następnie zwiedzali Radio Kielce. Pokazano im jak wygląda tam codzienna praca i wytłumaczono, że nie jest ona taka łatwa i wymaga dużo wysiłku. Następnym punktem programu był pobyt w galerii, gdzie każdy mógł sobie coś kupić. Gdy dotarli do Energetycznego Centrum Nauki mogli na różnych stanowiskach uczyć się fizyki przez zabawę. Obejrzeli również ciekawy film opowiadający o energii. Po tym długim dniu wszyscy wrócili do domu z uśmiechem na twarzy.