Akademia Bezpiecznego Puchatka

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła została zgłoszona do IV edycji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. W programie wzięli  udział uczniowie klas pierwszych, którzy pod kierunkiem swoich wychowawców uczyli się zasad bezpieczeństwa z Puchatkiem. W ramach programu dzieci poznawały zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, w szkole i w domu. Udział w tym programie jest szczytną inicjatywą poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczniów. Szkoła otrzymała materiały edukacyjne opracowane przez nauczycieli – metodyków przy  współpracy ze specjalistami z Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w oparciu o które przeprowadzono cykl zajęć. Naszym uczniom zostały przekazane praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Pierwszoklasisty, dzięki którym będzie umiał rozpoznać zagrożenia, by mógł bezpiecznie uczyć się i bawić. Dzieci otrzymały książeczki, karty pracy. Z realizacją programu zapoznano rodziców, którzy otrzymali broszurki edukacyjne.

EDYCJA I prowadzący: Emilia Kołodziej, Bożena Firmanty, Marta Kuchniak
EDYCJA II prowadzący: Renata Jakubowska
EDYCJA III prowadzący: Elżbieta Lonty-Pietrzykowska